Byt

Tradiční benefiční koncert v bazilice svatého Jakuba Většího v Praze

završil celoroční klubové aktivity Cosmopolitan Executive Helas
Ladies Club a Helas New Encounters Club
Pro Agenturu Helas byl rok 2017 ve znamení oslav – jednak už 20 let
jejího fungování, tak i významných jubileí řady projektů. Již podvacáté
se udělovala Exportní cena DHL UniCredit pod patronací agentury
Czech Trade. Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, jehož akce
letos navštívilo téměř 1 100 lidí, oslavil 18. narozeniny a projekt
Ocenění českých podnikatelek má za sebou 10. ročník. Oslavy těchto
významných momentů zakončila tradiční předvánoční akce v bazilice
sv. Jakuba Většího a přilehlém klášteře minoritů sv. Jakuba spojená
s varhanním koncertem.
Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club již 18 let
podporuje, inspiruje a sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu.
Zakladatelka klubu Helena Kohoutová zve každého hosta osobně,
vytváří jedinečnou atmosféru a aktivně přítomné hosty navzájem
propojuje. Klubová setkání přinášejí vždy odbornou a společenskou
část, spojují zábavu a osobní rozvoj – to vše v tom nejpříjemnějším,
vstřícném a inspirujícím prostředí. Členky se setkávají se známými
osobnostmi českého společenského života i s profesionály z nejrůznějších
oborů, kteří by mohli zaujmout všestrannou a aktivní ženu,
ať už její věk začíná dvojkou, anebo osmičkou. Více najdete na
www.helas-ladies-club.cz a www.hnec.cz.