Blog

Lide
Žijeme v Evropě 21. století
Ještě nějakých čtyřicet padesát let zpátky se bralo za samozřejmé, že žena nemůže být a priori plnohodnotným vůdcem. Stále je populárním patriarchální postulát luteránských dob,…