Lide

Helena Valtrová

Jak dlouho působí vaše firma na
trhu?
The Emblem Prague Hotel otevřel
dveře pro zákazníky z celého světa 1. září
2013. Naše společnost je ale na trhu už od
počátku 90. let a věnuje se projektům v oblasti
gastronomie a hotelnictví, dále i developerským
projektům, jako jsou například luxusní
rezidenční byty v Mariánských Lázních.

Jaké jsou vyhlídky pro blízkou
budoucnost?
Náš cíl je dostat The Emblem Prague Hotel
na špičku pražských – ne-li evropských –
hotelů, kam se domnívám, že patří už i teď.
Cílem celého projektu bylo podívat se na
koncept hotelu trošku jiným pohledem
a skutečně zrealizovat frázi „feel at home
approach“, kterou tak často slyšíme. Také se
i v hotelnictví snažíme poukázat na to, že je
21. století, a tak spousty zastaralých způsobů
měníme v rámci dostupné technologie, aby
byly více „on-line“. Díky tomu jsme například
v roce 2014 vyhráli i cenu World Luxury
Hotel za „Inovation in technology“.

Doufám, že jednou budu moci udávat tóny,
jak by se svět v rámci hotelového průmyslu
měl pohybovat a vyvíjet. Nápadů mám
spousty, jen mi zatím nikdo ze staré gardy,
která by nejraději vše rvala do excelových
tabulek, nechce naslouchat.

Mé tajemství úspěchu je mít kolem sebe
úžasné spolupracovníky a zaměstnance, bez
kterých by nikdy náš hotel nebyl tam, kde je
a kde i jednou bude.