Byznys

Kateřina Haring – “Žena je nezranitelná, když je úspěšná, šťastná, zdravá a milovaná.“ Julian Wilson

Jak dlouho působí vaše firma na trhu?
Firma byla zaregistrována v roce 1992, takže jsme
loni slavili 25 let, ale fakticky ji s manželem vlastníme
10 let. Ve výstavářském byznyse působím
15 let.

Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost?
To bych také ráda věděla. Žijeme ve velmi rychle
se měnící době a dělat jakékoli predikce nechci.
Člověk míní, pánbůh mění…

Doufám, že jednou budu moci pracovat
2–3 hodiny denně a jen zpovzdálí sledovat, jak se
firmě daří. Že budu skutečným filantropem
a budu mít více času na umění, návštěvy všech těch
krásných muzeí, sbírek, koncertů, oper.

Mé tajemství úspěchu je práce, práce, práce,
ale mám spoustu pouček, frází a hesel, kterých se
držím. Asi mi hodně pomáhají. Na každou situaci
mám nějakou.