Krása

ZDRAVÍ JE VÝZVOU DNEŠNÍ DOBY

LÁZNĚ JUPITER JSOU MODERNÍ LÁZNĚ 21 STOLETÍ.
V Praze, pět minut chůze od stanice metra C Budějovická,
najdete Lázně Jupiter. Nabízejí špičkové komplexní služby
v oblasti regenerace a relaxace. Součástí jejich komplexu je
fi tness a wellness. Při procedurách uplatňují nejmodernější
technologie a neinvazivní metody zahrnuté do pestré škály
regeneračních balíčků i samostatných kúr. Svěřte se do
rukou profesionálů. Dostanou vás do skvělé formy.
LÁZNĚ JUPITER JSOU OÁZA PRO TĚLO I DUŠI.

V roce 2000 po dlouhodobé zkušenosti
v oblasti lázeňství a zdraví, byla založena
společnost s ručením omezeným. Firma
se později transformovala na akciovou
společnost Lázně Jupiter, které jsou zaměřeny
na řešení zdravotních problémů,
snížení váhy a posílení celkové fyzické
i psychické kondice v jakémkoli věku.
Lázně jsou uceleným čtyřpatrovým komplexem
(jediným v České republice), který
skýtá nejmodernější technologie neinvazivních
metod k ozdravení každého
klienta. Produktové portfolio Lázní Jupiter
zahrnuje pestrou škálu lázeňských
balíčků z řady lymfatických programů.
Nebo můžete vyzkoušet samostatné procedury,
jako jsou detoxikace organismu,
zábaly a koupele, masáže, parní lázně,
bezbolestná liposukce a další. Svěřte se
do rukou profesionálů, kteří vás dostanou
do psychické a fyzické pohody. Dostane
se vám kvalitní péče.

V LÁZNÍCH JUPITER
OŽIJETE A CHYTNETE
DRUHÝ DECH
CHCETE DOBŘE
VYPADAT, DOBŘE SE
CÍTIT A BÝT ZDRAVÝ?

Na všechny otázky máme jednu velmi
uspokojivou odpověď. Pokud vám mluvíme
z duše a vy jste v předchozích slovech
poznali sami sebe, máme pro vás dobrou
zprávu. Lázně Jupiter jsou schopny
poskytnout vše, co vám v hektickém životním
stylu schází. Se vstupem do naší
budovy se vám otevřou dveře do nekonečného
světa pohody a relaxace, po níž
dnešní uspěchaný a unavený člověk ve
skrytu duše touží. V desítkách ozdravných,
relaxačních a fi tness procedur uvedeme
do normálu nejen funkce vašeho
těla, ale oblažíme i mysl. Ne nadarmo
se totiž říká, že veselá mysl je pul zdraví
a že ve zdravém tele je zdravý duch. Pro
nás se tato přísloví stala mantrami, jimž
podřizujeme veškerou svou činnost tak,
abychom své klienty dovedli k maximální
možné spokojenosti. Pokud toužíte uniknout
ze svazujících pout utiskující reality,
navštivte lázně Jupiter a nechte se
hýčkat. Nejen, že ulevíte tělu a mysli, ale
získáte i určitý potřebný nadhled a možná,
že po návratu od nás budete na vše
nahlížet tak nějak pozitivněji.

V čem je vaše tajemství, jaká idea,
postup, zásada nebo dovednost stojí
za vaším úspěchem?
Své vize jsem zhmotnila do know- how
společnosti Lázní Jupiter. Můj úspěch
tkví ve vytrvalosti, houževnatosti, silné
vůli dotahovat věci do konce, nikdy se
nevzdávat a vidět i přes hustý vysoký les
tu zelenou louku a další horizonty.

Máte ve svém životě či profesní oblasti
nějaký vzor, který Vás inspiroval?
Nejvýznamnější český podnikatel Tomáš
Baťa, jeho odkaz, myšlenka a přístup
k zákazníkům mně každodenně inspiruje.
Jeho slogan “Náš zákazník – náš pán”,
který propagoval, rozhodně nebyl prázdnou
frází. Využila jsem ho pro projekt
lázní „Vaše zdraví na prvním místě“.

O jakou ze svých business zkušeností
se můžete podělit s ostatními v rámci
návodu na úspěch?
Jen spokojený zaměstnanec je tvůrcem
hodnot. Díváme-li se na naše zaměstnance
očima Tomáše Bati jako na rovnocenné
kolegy – spoluzaměstnance, tak je
třeba jim ukázat, že nám na jejich zdraví
a psychické pohodě opravdu záleží. To
dosahujeme propracovaným systémem
poskytování zaměstnaneckých benefitů
v rámci aktivit Lázní Jupiter. Tyto přinášejí
užitek, jak samotným zaměstnancům, tak
i jejich zaměstnavatelům. Prostřednictvím
lázeňských peněz nebo dárkových
poukazů na vybrané lázeňské služby přispíváme
k zdravotní prevenci, psychické
a fyzické pohodě zaměstnanců a rovněž
i ke snižování nákladů na nemocenskou.
Náklady na zaměstnanecké benefity však
vytváří i určitou daňovou optimalizaci.
Podstatné tedy je, že nám opravdu záleží
na zdraví a osobní pohodě zaměstnanců
a také na tom, aby svůj volný čas trávili
zajímavě a plnohodnotně. Přitom se ale
jedná i o zajímavý ekonomický nástroj
při snižování podnikatelských nákladů.

Jaká teritoria jsou pro Vás z hlediska
podnikání zajímavá?
Naším cílem a vizí je vybudování
exkluzivních, značkových center Lázní
Jupiter v České republice i v zahraničí.
Jednou z těchto cest je využití našeho
léta budovaného, opravdu výjimečného
know-how, které je ověřené již více než
16- ti letou praxí a zároveň využití všech
dostupných moderních metod a progresivních
technologií společně se zapojením
našich léta prověřených zahraničních
obchodních partnerů. Chceme tak
posunout naše vize opět dále vytvořením
komplexního lázeňského konceptu
na klíč ve smyslu našeho motta:

„NA VAŠEM ZDRAVÍ
NÁM OPRAVDU ZÁLEŽÍ.“

Máte nějakou radu pro mladé
a začínající podnikatele?
Vím, že začátky bývají těžké. Proto
z vlastní zkušenosti radím začínajícím
podnikatelům nikdy se nevzdávat, snažit
se učit z vlastních chyb a díky pozitivnímu
přístupu a myšlení, mít stále dosti sil
na zvládání všech překážek.

PESTRÝ SVĚT
ZAMĚSTNANECKÝCH
BENEFITŮ

ZDRAVÍ – VÝZVA DNEŠNÍ DOBY
je motto preventivní zdravotní péče motivující zaměstnance. Motivace lidských zdrojů
je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšných firem. Pozitivně motivovaný
člověk je totiž výkonnější a spolehlivější. Benefity zaměřené na relaxaci a regeneraci
sil, které mohou zaměstnavatelé pro své zaměstnance pořídit v Lázních Jupiter, a. s.,
posilují fyzickou a psychickou kondici, dlouhodobě zlepšují zdravotní stav a zvyšují
výkonnost. Zakoupení lázeňských peněz nebo dárkových poukazů na vybrané služby
v rámci nefinančních benefitů lze zahrnout mezi nákladové položky firmy. Prostřednictvím
tohoto benefitního programu zaměstnavatel získává konkurenční výhodu na trhu
práce. Za lázeňské peníze a dárkové poukazy Lázní Jupiter lze zaměstnancům pořídit:

• LÁZEŇSKÉ A WELLNESS SLUŽBY
• KOSMETICKÉ A OMLAZOVACÍ
OŠETŘENÍ
• FITNESS, REHABILITACI
A REKONVALESCENCI
• SKUPINOVÉ PŘEDNÁŠKY
ZAMĚŘENÉ NA ŽIVOTOSPRÁVU
A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI VÝKONU
POVOLÁNÍ
• UBYTOVÁNÍ V LUXUSNÍM
LÁZEŇSKÉM APARTMÁNU
V PRAZE 4 – HÁJÍCH
• POBYT V KOMFORTNÍ REKREAČNÍ
CHATĚ NA SLAPECH
• FIREMNÍ WELLNESS PARTY
S RAUTEM (MAX. PRO 12 OSOB);
• DOPLŇKY ZDRAVÉ VÝŽIVY
A BIOKOSMETIKY.

Lázně Jupiter zahájily novou tradici pravidelných přátelských i obchodních setk ávání
přímo v lukrativních prostorách budovy formou párty, firemních v ečírků a oslav.
Zcela neopakovatelnou a s váteční náladu pak mělo v ánoční setkání 2017, z a velké účasti našich
milých hostů, za zpěvu koled Dětské opery Praha a doprovodu živé hudby. K výborné náladě
jistě přispěl i tanec.
Každý návštěvník si mohl vyzk oušet lázeňské procedury, které navazovaly na přednášku
o zdravém životním stylu a lá zeňských službách.
Mezi čestné hosty patřili osobnosti kulturního, odborného nebo politick ého života,
jako např. Vlastimil Har apes, Felix Slováček, Prof. MUDr. Michálek a další.
I letos chceme na tato setkání navázat již v lednu, k dy mezi nás zavítá
astrolog, věštec a spisovatel Stanley Bradley.
Mnohá další setkání jsou teprve před námi.