Lidé Svět

Vedle sportu i kultura

Slet měl tradičně kromě sportovní i svou kulturní část. Na scéně Národního divadla poprvé za dobu jeho existence odehráli představení ochotníci – sokolské amatérské soubory Divadlo pod Petřínem, Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek Lázně Toušeň zahrály komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hlavní dohled nad představením měl režisér Bohumil Gondík. „Byl to velký zážitek, který se v naší divadelní kariéře asi už nikdy nebude opakovat,“ přiznal režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík. Díla předních českých výtvarníků inspirovaná sletem a Sokolem zase posloužila jako předlohy pro sletové pohlednice. Letošní slet tak navázal na předválečnou tradici, kdy na výtvarné stránce akce spolupracovali významní výtvarníci své doby, například Mikoláš Aleš, Max Švabinský nebo Alfons Mucha. Česká obec sokolská letos iniciovala vznik kolekce výtvarných děl inspirovaných sletovou a sokolskou tematikou, do níž přispěli Stanislav Diviš, Michal Cihlář, Ivan Komárek, Aleš Najbrt, Pavel Roučka, Zdeněk Netopil a Jakub Špaňhel. Díla byla vystavena například během slavnostního zahájení v Národním divadle či během hromadných cvičení na stadionu v Edenu.

„Výzvu jsem přijal velmi rád, protože tématu velkých sportovních akcí se věnuji průběžně. Pro tyto obrazy jsem použil motivy z pátého sletu z roku 1907. Chtěl jsem ale, aby výsledná estetika obrazu byla odlehčená, veselá a povzbudivá. Není marné se pokoušet pod perutěmi Sokola křísit pohybovou všestrannost mládeže a zrovna tak propagovat pochopení pro současnou výtvarnou estetiku,“ řekl Stanislav Diviš. Národní muzeum a sokolové rovněž připravili zajímavou výstavu s názvem „Ni zisk, ni slávu!“. V prostorách Tyršova domu byly návštěvníkům představeny předměty pojící se k historii Sokola a všesokolských sletů či z pozůstalosti Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Dominantou celé výstavy byl originál praporu od Josefa Mánesa pro Sokol Pražský z roku 1862. Výstava proběhla od 19. června do 8. července, vstup byl zdarma. „Nejvíce si cením toho, že spolupráce České obce sokolské a Městské části Praha 1 probíhá po celý rok prostřednictvím množství méně nápadných, ale o to přínosnějších akcí pro místní občany. Zmínil bych například pravidelné plavecké závody v bazénu v Tyršově domě, jež jsou velmi oblíbené a které přesně odpovídají tomu, co chceme nabízet: sport s kapkou adrenalinu a soutěžení, ale stále hlavně jako co nejčastější sportovní vyžití pro všechny věkové generace,“ dodal starosta Prahy 1 a místostarosta Sokola Oldřich Lomecký