Moda

V Říčanech vznikla nová služba krizové pomoci

Neziskovou organizaci Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú,
fungující již šestým rokem, založili manželé Sivekovi, kteří na své
náklady zrekonstruovali všechny budovy, kde pobočky centra sídlí.
Modré dveře jsou jedním mála míst v České republice, jež se stará
o duševní zdraví komplexně, a to od vyšetření až po terapii. Svou
pozornost vedle služeb veřejnosti organizace věnuje osobám s duševním
onemocněním či mentálním postižením, pracuje rovněž s malými
dětmi i pěstounskými rodinami.
Jednotlivé pobočky terapeutického centra se nacházejí v Kostelci nad
Černými lesy, v pražské Hostivaři a nové také v Říčanech. Centrum
v Kostelci nad Černými lesy zpřístupňuje služby klinického psychologa
a poskytuje podporu sociálních služeb pro všechny s duševním
onemocněním. Pražské centrum se zaměřuje především na děti, pěstouny,
krizovou pomoc nebo také vzdělávání pedagogů. V říčanském
centru, které bylo otevřeno na začátku října 2017, by měla převažovat
činnost sociálních služeb a krizové pomoci, čímž budou Modré dveře
v regionu ojedinělé. Pro pomoc si budou moci přijít všichni, kdo se
ocitli v krizi, a to anonymně i bezplatně.
Bezplatných je ostatně 95 % nabízených služeb neziskovou organizací
Terapeutické centrum Modré dveře. To je výjimečné mimo jiné
svým komplexním přístupem ke klientům a jejich duševnímu zdraví,
s kterým pracují v přirozeném prostředí a vždy s ohledem na jejich
aktuální zdravotní stav.