Byt

Slavnostní promoce absolventů EUROPEAN INSTITUTE

Společnost EUROPEAN INSTITUTE OF SECURITY AND CRISIS
MANAGEMENT v kooperaci s generálním partnerem LONDON
INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION a mediálními
partnery SECURITY Magazínem a magazínem STATUSS uspořádala
v Galerii MIRO v kostele sv. Rocha v Praze speciální seminář, na který
navazovala slavnostní promoce úspěšných absolventů programů MBA
a LL.M. Přednášky speciálního semináře prezentovali fundovaní odborníci
z oblastí práva, bezpečnostního a krizového managementu Ing. Josef
Sedlák, gen. mjr. v. z., bývalý velitel 4. brigády rychlého nasazení, národní
zástupce ČR u NATO/SHAPE, působící na ČVUT, lektor EUI dále plk. v.
v. JUDr. RNDr. Vlastislav Man, MBA, do roku 2011 příslušník Policie ČR
povolaný k plnění úkolů v MV (v oblasti resortního školství), externí učitel
na řadě vysokých škol, absolvent studia MBA na EUROPEAN INSITUTE,
dále JUDr. Ing. Luboš Mahdoň, LL.M., advokát a partner přední české
a slovenské advokátní kancelář, externí učitel na VŠ a lektor EUROPEAN
INSTITUTE. Avizovaný zahraniční specialista David Bohbot z Izraele,
bývalý člen speciálních jednotek izraelské armády a jednatel MASADA
Security Solutions se musel ze závažných důvodů těsně před seminářem
omluvit. Úspěšní absolventi přijali diplomy a gratulace od Ing. Vladislava
Stanka, MBA, CEO, EUROPEAN INSTITUTE, a Mgr. et Mgr. Jiřího
Kohoutka, Ph.D., Academic Affairs Director, EUROPEAN INSTITUTE.
Za všechny absolventy pronesl děkovný proslov Ing. Robert Klír, Ph.D.,
Ing. Paed. IGIP, MBA.
Všem úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme!