Byznys Lide

Prim. MUDr. Hana Říčková

Jak dlouho působí vaše firma na trhu?
Snad náhodou, ale první pacientka byla vyšetřena
12. září 1997, v den mých narozenin. Loni jsme
oslavili 20. výročí nestátního zdravotnického
zařízení Femma.

Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost?
Mamografický screening, tedy preventivní vyšetřování
žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem
zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co
nejranějším stadiu, začal v roce 2002. V Jihomoravském
kraji se díky spolupráci mezi jednotlivými
akreditovanými pracovišti povedlo centralizovat pacientky
s diagnózou karcinomu prsu na Masarykově
onkologickém ústavu, kde je o ně pečlivě postaráno.
Kvalitě akreditovaných mamografických pracovišť
napomáhá, že se mezi lékaři osobně známe. Každoročně
se scházíme na konferenci Mamo-omyly, kde
bez studu můžeme uvést, co se nám nepovedlo a na
co si mají kolegové dát pozor.
Rakovina prsu (karcinom prsu) představuje v současnosti
jeden z nejzávažnějších epidemiologických
problémů České republiky – mezi příčinami úmrtí
ve věkové kategorii 20–54 let zaujímá karcinom
prsu první místo. Na našem pracovišti základní mamologické
vyšetření u žen starších 40 let se skládá
z mamografie, klinického vyšetření, popisu snímku,
event. doplňujícího ultrasonografického vyšetření
prsní tkáně. Pacientky seznámí s nálezem, který si
hned odnáší. Každá vyšetřená žena se dostane do
kontaktu s lékařkou, která jí vysvětlí nesrozumitelné
lékařské výrazy, jež by mohly vést ke stresu.

Mé tajemství úspěchu je kvalitní kolektiv. To
není prázdná fráze. O tom, že se mi asi podařilo
sestavit dobrou partu, svědčí, že některé se mnou
jsou celých dvacet let, odešly na mateřskou a zase
se vrátily. K 20. výročí mi děvčata udělala filmový
průřez celých dvaceti let. Zažily jsme toho spolu
jak na pracovišti, tak v soukromí hodně. Stále nás
baví třeba chodit spolu do divadla. Nevěřím, že ryze
ženský kolektiv musí být problém.