Byt

Přátelé a rodinní příslušníci majitele Kliniky JL Jana Leštáka a Žanety byli účastníky velkolepé svatby

Slavnostní obřad se konal v katedrále sv. Víta. Po ukončení obřadu
svatebčané zamířili do Jízdárny Pražského hradu, kde na ně čekal bohatý
program plný zajímavých svatebních úkolů.
V průběhu celého večera si hosté užívali pestrý program v podobě hudebních
dárků od přátel Felixe Slováčka a Markéty Mátlové, operní pěvkyně
Aleny Miro, The Beatles Revival, balonkový tanec, slavnostní raut, krájení
svatebního dortu, tombolu a hudební program Jaroslava Dotlačila do 6 hodin
ráno. Celý večer svým nenapodobitelným jemným humorem provázel
známý moderátor a kamarád Alexander Hemala. Velké poděkovaní patří
TOP Hotelu (www.tophotel.cz) a firmě Dallmayr (www.dallmayr.cz)
za podporu slavnostního večera.