Blog

Byt
17. Česko-Ruský podnikatelský ples Komory SNS
Tradiční Česko-Ruský podnikatelský ples, pořádaný Komorou pro hospodářské styky se SNS v reprezentačních prostorách paláce Žofín, patří mezi špičku společenských akcí. Poslední únorový čtvrtek se…
Byznys Lide
Lucie Pilipová
Jak dlouho působí vaše firma na trhu? MEDITERRÁNEA Real Estate Investments poskytuje již od roku 2002 poradenství při koupi a prodeji nemovitostí v zahraničí zejména…
People
Tairova Irina
LOOK – AND YOU WILL SEE! Wish for something – and you will receive it! If you do not see anything, you will not long…
Lide
Tairova Irina
DÍVEJTE SE – A UVIDÍTE! Přejte si něco – a budete to mít! Jestli něco neuvidíte, nebudete po tom toužit. A pokud po tom nezatoužíte,…
Byznys Lide
Markéta Hezinová
Jak dlouho působí vaše firma na trhu? 1. dubna budeme začínat 13. rok. Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost? Mým cílem je vytvořit takové firemní…
Byznys Lide
Ing. Renáta Valerie Nešporek
Jak dlouho působí vaše firma na trhu? Příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih vznikla v podobě, v jaké ji známe dnes, v roce 2003. Já sama…
Byznys Lide
Ing. Olga Girstlová, Ph.D.
Jak dlouho působí vaše firma na trhu? GrowBUSINESS s.r.o. je globální konzultační a investiční společnost zaměřená na rozvoj podnikatelských subjektů s nevyužitým potenciálem (start-upy a…