O nas

REDAKCE/TEAM

Šéfredaktorka/Editor-in-Chief

Irina Tairova
irinastatuss@gmail.com

PR ředitelka/PR Director

Viktoria Sion
viktoria.statuss@gmail.com

Obchodní ředitelka/Sales Director

Julie Bělašová
julie@statuss.cz

INZERTNÍ ODDĚLENÍ/ADVERTISING

Tel.: +420 777 725 500 (Czech, Russian)
Tel.: +420 777 714 328 (Czech, Russian)
Tel.: +420 777 328 287 (Czech, Russian, English)

Redaktoři/Editors

Vita Rich,Indira Gumarova, Irina Tairova

Korektury/Kontrol editors

David Lancz (Czech), Michael FitzGerald, BA (English)

Design

Sergej Sekurov
design@statuss.cz

Redakce děkuje za dlouhodobou spolupráci obchodnímu partnerovi Integral TV

VYDAVATELSTVÍ

Spectr Plus s. r. o.
Olšová 681/1
160 00 Praha 6 – Suchdol
IČ: 243 14 803, DIČ: CZ24314803
statuss@statuss.cz
www.statuss.cz

Registrace MK ČR E 16815

Redakce nenese zodpovědnost za obsah inzerce