Byznys Lidé

Miroslav Smolák

PhDr. MgA. Miroslav Smolák

Podnikatel v oblasti kultury  

Věk: 66

Znamení: Panna

Místo narození: Starina, okres Snina, Slovensko

PhDr. MgA. Miroslav Smolák je ředitelem a majitelem komanditní společnosti MIRO, která provozuje Galerii MIRO v kostele sv. Rocha na Strahovském nádvoří na pražských Hradčanech.

V roce 1971 maturoval na Střední průmyslové škole dřevařské ve Zvolenu, v letech 1972–1977 studoval obor filozofie na Univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě (z toho 2,5 roku jako hostující posluchač na Humboldtově univerzitě v Berlíně).

Roku 1977 Miroslav Smolák se natrvalo přestěhoval do Berlína (NDR), kde 10 let pracoval jako referent pro výtvarné umění, literaturu a film v Československém kulturním a informačním středisku v Berlíně.

V roce 1987, po ukončení dálkového studia dokumentární filmové režie na FAMU v Praze, Miroslav v Berlíně založil vlastní živnost a začal působit ve svobodném povolání jako manažer kultury. Natočil 14 dokumentárních filmů, kromě jiných „Pod horou Gazdoráň“ a „Ruský potok – aneb lekce z demokracie v ČSFR “, jež byly prezentovány na několika mezinárodních filmových festivalech.

Roku 1991 Miroslav Smolák založil firmu MIRO v Berlíně, v roce 1994 se přestěhoval do Prahy a založil MIRO, k.s. Od té doby prezentuje v pražské Galerii MIRO především světovou klasickou modernu, jako jsou Picasso, Chagall, Braque, Rouault, Rodin, Miró, Dalí, Warhol a špičkové současné české i mezinárodní umění.

Od roku 1995 je Miroslav Smolák řádným členem Akademie umění T. G. Masaryka v Praze. V roce 1995 mu byla udělena medaile Evropského kruhu Franze Kafky a v roce 1997 společně s Petrem Uhlem získali cenu Matěje Hrebendy za rozvíjení vzájemnosti mezi Čechy a Slováky. V letech 2001 až 2007 byl Smolák viceprezidentem pro kulturu v Club Diplomatique International Prague.

V roce 2000 podnikatel založil nový běžecký závod MIROTON – Během za uměním, který organizuje ve spolupráci s Prague International Marathon. V témže roce založil Mezinárodní cenu TREBBIA za tvůrčí činnost a podporu umění, kterou dnes uděluje Nadace Trebbia. V letech 2000–2016 obdrželo Mezinárodní cenu Trebbia 82 laureátů z 22 zemí světa (Česko, Slovensko, Maďarsko, Rusko, Francie, Anglie, Japonsko, USA, Německo, Monako, Mongolsko, Čína, Venezuela, Kuvajt, Turecko, Irsko, Rakousko, Polsko, Kambodža, Ukrajina, Španělsko, Laos). V 2001 americký Gallup Organization vyhlásil Galerii MIRO za nejoblíbenější komerční galerii v Praze.

V květnu 2004 Miroslav Smolák společně s americkým architektem Danielem Libeskindem (autor Věže svobody na místě teroristy zničených mrakodrapů „dvojčat“) představili nový projekt pro hlavní město Prahu – Palác umění; kromě koncertní síně, černého divadla, kunsthalle, soukromé galerie, restaurace, ateliérů a apartmánů i se stálou sbírkou děl Salvadora Dalího.

 

V letech 2003–2007 byl Smolák předsedou Česko-německé kulturní aliance a viceprezidentem Evropské unie umění se sídlem v Praze. V 2006 mu Česko-ázerbájdžánské sdružení AZER-CZECH udělilo cenu DELFIN CASPIK za rozvíjení přátelských vztahů v oblasti kultury mezi Ázerbájdžánem a Českou republikou. V 2013 galerista na Slovensku obdržel Cenu Tibora Bartfaya za podporu výtvarného umění v mezinárodním kontextu.

V roce 2016 se Miroslav stal spolumajitelem kokršpaněla Sofia – předtím se celý život psů bál. Miroslav Smolák je ženatý s Alenou Medkovou, sólistkou Státní opery, a má dvě děti: Iva a Marka. Domluví se slovensky, česky, rusky, ukrajinsky, polsky, anglicky a německy. Dosud nebyl členem žádné politické strany.

 

Abyste něco získali, musíte vynaložit množství dobrotivé energie, která je úměrná vašemu přání.

Patřím mezi lidi, kteří nepodvádějí své obchodní partnery, nezávidí úspěšným, ale naopak je obdivují a následují.

Nemám rád, když partner nedodrží, co slíbil.

Za všechno ve svém životě vděčím kromě rodičů za dobrou výchovu i tehdejší KSČ, která mi na střední průmyslové škole ve Zvolenu od 1966 do roku 1970 dávala stipendium 500 korun měsíčně, a vytrhla mě tak z nepředstavitelné bídy.

Všichni občas musíme laskavě a pozitivně trochu lhát.

Žít znamená vytvářet kolem sebe takové hodnoty, které pomohou i ostatním.

Líbí se mi dívat se na krásnou ženu a do oddaných psích očí.

Doufám, že jednou budu moci spokojeně říci, že teď chci umřít a rozloučit se s nejbližšími.

Je důležité mít na paměti, že kolikrát někomu ublížíte a někoho ponížíte, tolikrát se vám to vrátí.

Vždy se snažte o dosažení takového kompromisu, který druhou stranu povzbudí.

Peněz musí mít člověk tolik, aby stačily na pokrytí nezbytných výdajů vaší životní úrovně, abyste mohl přispět potřebným a něco odložit na stáří.

Prahu mám rád, protože se nachází na nejhezčím místě na naší planetě a já v ní.

Chci změnit filozofii politického vědomí na této planetě, ale k tomu potřebuji kontakt s mimozemšťany.

Nejlepší odborník je ten, který srozumitelně a v krátkém čase vysvětlí maximálnímu počtu jiných jedinců způsob vyřešení daného problému.

Nyní mě znepokojuje, že lidstvo může sklouznout do nenávratné záhuby vinou demokraticky zvolených vůdčích osobností.

Mé tajemství úspěchu je ve víře v Boha, v placení daní, v nepodvádění obchodních partnerů, nepomlouvání úspěšných, ale naopak v jejich obdivu a následování.