Byznys Lide

Markéta Hezinová

Jak dlouho působí vaše firma na trhu?
1. dubna budeme začínat 13. rok.

Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost?
Mým cílem je vytvořit takové firemní prostředí
a podmínky spolupráce, abychom byli i nadále
první volbou pro naše zákazníky a samozřejmě
nejlepší volbou pro naše zaměstnance. Uvědomuji
si obtížnější roli žen při sladění pracovního
a rodinného života. Snažím se v této oblasti co
nejlépe přizpůsobit firemní prostředí a nároky
s povinnostmi, které mají ženy doma. Myslím,
že moje práce v této oblasti přináší ovoce – letos
máme maminku na mateřské dovolené, která pro
nás pracuje z domova.
V rámci zlepšování služeb pro naše zákazníky
jsem se v současné době dala do studia MBA.
Jsem přesvědčena, že vzdělání je nejlepší investice,
kterou do firemního rozvoje mohu přinést. Věřím,
že studium mi umožní vidět firmu v širších
souvislostech, a tím pádem se optimálně podílet na
zkvalitňování našich služeb pro zákazníky.

Doufám, že jednou budu moci říct, že můj život
byl prostě perfektní jízda.

Mé tajemství úspěchu je stát pevně nohama na
zemi a dovolit si mít hlavu v oblacích – a hlavně
realizovat své sny.