Lidé Svět

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí

pořádal 11. charitativní aukci výtvarných děl předních umělců v prostorách restaurace Žofín Garden. Dražila se díla např. od Jiřího Anderleho, Adolfa Borna, Ivany Barazi, Jiřího a Martina Boudových, Borise Jirků, Kristiana Kodeta, Dominika Mareše, Josefa Nálepy, Alexandra Oniščenka, Jiřího Slívy, Vladimíra Suchánka, Emmy Srncové, Jadrana Šetlíka, Josefa Velčovského a dalších předních umělců. Výtěžek aukce, kterou již tradičně moderoval Alexandr Hemala, byl 912 000 korun a bude použit na podporu sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů, na pomoc matkám handicapovaných dětí, na sportovní a kulturní akce dětí z dětských domovů, na podporu vzdělávání talentovaných dětí a na další aktivity. O činnost klubu se starají členky: Tamara Kotvalová, Milada Karasová, Jarmila Dolejšková, Alena Bažantová, Jarmila Divišová, Ivanka Žídková, Vlasta Hemalová a Martina Vosmíková. Slavnostní večer – nad kterým převzal záštitu starosta MČ Praha 1, Ing. Oldřich Lomecký, a mediálním partnerem byl magazín STATUSS – zahájila svým vystoupením zpěvačka Marcela Holanová. Veliký dík patří všem štědrým lidem, bez kterých by Klub přátel dětí dětských domovů nemohl charitativní projekty realizovat.