Byt

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí letos slaví 20 let od svého vzniku

Činnost této organizace se z velké části daří financovat právě díky Charitativní
aukci uměleckých děl známých osobností, kterou tento rok Klub pořádal již
podesáté. Aukce proběhla v prostorách restaurace Žofín Garden a pro letošní
aukci svá díla věnovali: Jiří Anderle, Ivana Barazi, Boris Jirků, Kristian Kodet,
Dominik Mareš, Tomáš Rohan, Josef a Maxim Velčovských, Bohunka Waage,
Světlana Žalmánková a další. Aukci již tradičně velmi úspěšně moderoval čestný
člen spolku Alexandr Hemala. Hudební ozdobou večera bylo vystoupení
českého zpěváka, skladatele a hudebníka Martina Chodúra. Dohromady letos
dražba vynesla 921 000 CZK, do milionu částku vyrovnala generální sponzorka
Klubu Tamara Kotvalová. Výtěžek z aukce bude použit i nadále na aktivity
klubu, jimiž jsou sociální projekty společenské integrace dětí a mládeže
z dětských domovů, na podporu studia pro nadané děti, na sportovní a kulturní
akce dětí z dětských domovů, na pomoc handicapovaným dětem a dětem ze
sociálně slabých rodin. O to vše se starají současné členky KPDDD: Tamara
Kotvalová, Milada Karasová, Jarmila Dolejšková, Ing. Alena Bažantová, PhDr.
Jarmila Divišová, Ph.D., Vlasta Hemalová, Ivanka Žídková, Jarmila Králová,
Bc. Martina Vosmíková. Velké poděkování ale patří především všem skvělým
a štědrým lidem, bez jejichž pomoci by Klub přátel dětí dětských domovů
nemohl všechny charitativní projekty realizovat.