Byznys Lide

Ing. Renáta Valerie Nešporek

Jak dlouho působí vaše firma na trhu?
Příspěvková organizace Kulturní zařízení
Ostrava-Jih vznikla v podobě, v jaké ji známe
dnes, v roce 2003. Já sama zde v pozici statutární
zástupkyně působím od poloviny roku 2016 a po
předchozí intenzivní manažerské kariéře v akademickém
prostředí musím konstatovat, že mě práce
v kultuře baví a zajímá. Jedná se o každodenní
fascinující konfrontaci s bohémským stylem, který
je pro mě přitažlivý a sympaticky doplňuje mé
pragmatické já. Organizaci charakterizuje sdílení
a naplňování definovaných hodnot „profesionalita,
dobrá nálada a komunikace“ uvnitř i navenek.
Své cíle a poslání v oblasti kultury a vzdělávání
realizujeme nejen v našich prostorách – Komorní
klub, Kino Luna a Kulturní dům K-TRIO, ale také
v externím prostředí, a to vše s pozitivní zpětnou
odezvou od našich klientů.

Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost?
Vyhlídky jsou samozřejmě růžové… Segment
kultury je velmi barevný, různorodý, inspirující
a poskytuje celou řadu možností.

Doufám, že jednou budu moci řídit atraktivní
a sebevědomý subjekt se spokojenými zaměstnanci,
který má svou hodnotu, jasně si ji uvědomuje
a naplňuje cíle v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu.

Mé tajemství úspěchu je především být sama
sebou, mít nadhled, nebrat se příliš vážně. Využívat
příležitosti, nebát se výzev a obklopovat se schopnými
lidmi, a to nejen v byznysu, ale i v soukromí.
Dělat věci, které mě baví, a tak, jak mě baví.