Byznys Lide

Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak dlouho působí vaše firma na trhu?
GrowBUSINESS s.r.o. je globální konzultační
a investiční společnost zaměřená na rozvoj podnikatelských
subjektů s nevyužitým potenciálem
(start-upy a problémové společnosti). Já a můj
obchodní partner Václav Sušeň jsme tuto společnost
založili v únoru 2017, a navazujeme tak na naše
předchozí podnikatelské aktivity. Mezi ně patří unikátní
vzdělávací program pro začínající podnikatele
s názvem Od nápadu k podnikání, který jim pomáhá
poznat prostředí start-upu a v reálném světě si ověřit
realizovatelnost nápadu (www.pilvs.cz).

Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost?
Prioritou je ekologická recyklace nápojových obalů
v Evropě a ve světě. Navazuji zde na své aktivity
z předchozích let, kdy jsem získala evropský a americký
patent na výrobu recyklovaných ekologických
stavebních desek. Pracujeme rovněž na revitalizaci
originální české bio kosmetiky, která se vyrábí z kozího
mléka a má zcela unikátní vlastnosti vhodné pro
pěstění problémové a stárnoucí pleti (www.lechaton.
eu). Aktivně spolupracujeme se ZET Foundation
(www.zetfoundation.com). Na jejím letním podnikatelském
kempu pro mládež z dětských domovů
připravujeme mladé lidi na vstup do profesního
života. Ty z nich, kteří si troufají na podnikání a mají
dobrý podnikatelský nápad, dále podporujeme.

Věřím, že se jednou budu moci plně věnovat podpoře
mladých lidí, kteří mají ztížený start do svého
profesního nebo podnikatelského života. Chci přispět
svými znalostmi a bohatými zkušenostmi z praxe ke
vzniku nových českých podniků.

Mé tajemství úspěchu: Velcí lidé diskutují o nápadech,
průměrní o událostech a malí lidé komentují
druhé lidi. Důležité je vědět, s kým být na své vlastní
cestě životem.