Lidé

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D.

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Jak dlouho působí vaše firma na trhu? 1. Slovanské gymnázium funguje již 10 let v hlavním městě Praha.

Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost? Perspektivy rozvoje našeho mezinárodního projektu jsou velmi rozsáhlé. Především bu – deme rozšiřovat a prohlubovat vztahy s těmi vysokými školami, s nimiž spolupracujeme již léta. Plánujeme rozšířit geografii náboru potenciálních studentů. Momentálně u nás studuji zástupci 27 zemí světa, různorodost cizích jazyků, co je slyšet na chodbách gymnázia během přestávek, je tak normál – ním jevem. Plánujeme rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi v rámci absolvování praxe studentů a také poskytovat širší spektrum služeb jazykové škole: roční přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na české vysoké školy, kurzy cizích jazyků s ro – dilými mluvčími, kurzy přípravy i organizace samotné státní jazykové zkoušky a další.

Doufám, že jednou budu moci říci, že jsem realizovala všechny své záměry při založení a vybudování pozoruhodné školy, jež pomáhá dětem naučit se dosáhnout svých vytouže – ných cílů. Mé tajemství úspěchu je velmi jednoduché – neustálý pohyb dopředu, každý den, každý okamžik.