Lide

Anni Kayvomaga Profesionální video na klíč

Jak jste se začala zajímat o natáčení videí?
O video a videomontáž jsem se začala zajímat ještě ve vyšších
třídách základní školy. Jednou jsem přišla na návštěvu ke své
sestřenici, která mi ukázala, jaký klip sestříhala z jednoho filmu.
Viděla jsem, že takhle je možné vytvořit něco úplně nového.
Velmi mě to zaujalo, takže hned jak jsem si domů koupila
počítač, začala jsem se na něm učit a hledat ten úžasný program na kouzla
s videem. Našla jsem jenom Power Point, ale byla jsem velmi šťastná.
Dál jsem se seznamovala s videem až ve studentských letech. Když jsme
jednou šli s kamarády na koncert, dali mi amatérskou kameru, abych něco
natočila. A během toho jsem vnitřně cítila, jak se to má dělat správně. Takže
jsem se koukala na celý koncert přes hledáček kamery. Až potom jsem našla
známou, která mě naučila stříhat. A pak už jsem šla na ulici s kamarády
natáčet krátké video ankety pro Vánoční večer v církvi.
Dál jsem tak moc chtěla pracovat s videem, že jsem si až říkala: „Budu
klidně i jenom mýt podlahu v televizním studiu a potom dál to vyřeším na
místě.“ Hledala jsem si práci v televizních studiích ve svém městě. Moc
úspěšná jsem nebyla, a proto jsem začala pracovat v oděvním obchodě
v obchodním centru. Za půl roku si někdo všiml mého inzerátu na místním
fóru reklamních agentur a pozvali si mě. Končila jsem v práci vе 20:00, pak
ještě jela stříhat video. Naučili mě to a vzali na jeden projekt nastálo, ale za
půl roku tento projekt přestali financovat, a já jsem si tak znovu šla hledat
práci v televizi.
Kvůli tomu, že jsem měla zkušenosti, mě už za pár měsíců přijali pro televizní
kanál STS-Prima, takže od roku 2009 do roku 2014 jsem pracovala
jako režisérka střihu. O Praze jsem taky snila už od školních let, potřebovala
jsem dvakrát přijet do Prahy na dovolenou, abych tu dostala všechny informace,
které mi pomohly se přestěhovat. Na jedné dovolené jsem obvolala
všechny rusky mluvící operátory, jež jsem našla na internetu, a prosila jsem
je, aby mě vzali jako asistentku. Byli to lidé, kteří mi pomohli, díky tomu
jsem si zvykla na Prahu a mohla začít.
Jak vnímáte natáčení svateb?
To už je jiná oblast, je potřeba tu práci milovat, aby výsledek byl od srdce. Je
nutné ji cítit. Ráda míchám dva styly natáčení během svatby, reportáž s trochou
pózování. Nejlepší pro novomanžele je v samotný svatební den odpočívat
a oslavovat s hosty, až další den se fotografovat a nahrávat na krásných
místech. Je to pro ně příjemnější. Ve stylu pózování preferuji v určitý moment
mlčet a nic neříkat, aby ženich a nevěsta byli jen spolu, a kvůli tomu
začne jistá magie. A našemu týmu kameramanů zbývá už jenom zachytit
objektivem kamery, jak láska, jiskry a něžnost prýští ze zamilovaných.
V mém životě však není jen natáčení svateb, ale různorodá práce s videem.
Natáčení svateb je možností pro mé dívčí srdce, aby se podělilo
o lásku s okolím. V našem týmu jsou i chlapci, ti se na vše dívají z více
technického úhlu. Ale přece jenom si spíš dívka všimne i těch nejmenších
detailů, díky čemuž jsme silný tým, protože každý má možnost projevit
svou silnou stránku. A konečný příběh se tvoří ve střižně. Je to strašně
příjemný pocit, když vidíte, jak ťukání na klávesnici a cvakání myši vytvoří
příběh, a je skvělé, když se v průběhu natáčení nacházíte na správném
místě ve správný čas a zachytíte ten kouzelný moment. Anebo to
dokonce předpovím předem.
Jaké máte plány do budoucna?
Naše skupina nyní pracuje na hudebním klipu a natáčí několik koncertů za
sebou. Plánujeme se v nejbližší době stát skupinou, jež umí pracovat v různých
sférách činnosti, jako jsou natáčení koncertů, reklam, svateb a filmů.
Pět let práce s videem je jako přátelství, které přerostlo v lásku. Lásku, jež
zachycuje všechny aspekty života. Je to jako opravdová láska, která je silnější
než různé překážky a vydrží vše. Sem se nejvíce hodí citát z Bible:
„Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za
celé jmění pořídit, jedině by se zesměšnil!“ (Kniha Písní, kapitola 8, verš 7) with a local commercials agency got noticed and I was offered work. I’d
finish work at the store at 20:00 and and then go edit. I learned the ropes
and soon I was taken on on a full-time basis. But the grant for that particular
program only lasted six months so I was back looking for work in TV again.
But with the experience I had gained, in a matter of months I got hired by
the TV channel STS-Prima.
So from 2009 until 2014 I just developed my skills as an editor. But I also
had this dream of living in Prague ever since I was at school. I visited Prague
on two different occasions to get information that helped me finally move
there. During one of those visits I called all of the Russian-speaking cameramen
that I could find online and asked them to take me on as an assistant.
And there were people who got back to me which helped me to settle in
Prague and I guess that was my start.
How do you approach wedding shoots?
They’re very specific events and you really need to love doing them to get
results that are heartfelt. You should have a feel for it. I focus on merging
two styles when I shoot weddings – ‘reportage’ and staged shooting. It’s
always better for newlyweds to relax and celebrate with guests on the day of
the wedding itself and then on another day to do the staged shoot in a beautiful
location. That’s what newlyweds feel most comfortable with themselves
as well. And I prefer at some point during the staged shoot to not say anything
and just leave the bride and groom in silence. And that’s when the
magic happens. It’s then up to our videographer team to capture that silent
state, the love, the spontaneity and the tenderness flowing out of the couple!
In addition to the wedding shoot itself there’s also the work that you have to
do after. The wedding shoot is an opportunity for what I like to call ‘my girlish
heart’ to share the love. We have men on the team but they tend to look
at the process from a more technical perspective. Woman notice details that